Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ

Ngày đăng: 24-08-2015
Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: VBQP về công tác CSGT

Văn bản pháp luật ATGT