Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Dự thảo văn bản  

Dự thảo

Ngày đăng: 05-11-2013

THÔNG TƯ


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2010/TT-BCA


ngày 12 tháng 10 năm 2010 Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông


Số hiệu:
Người ký: Đại tướng Trần Đại Quang
Cơ quan ban hành: Dự thảo văn bản
Loại văn bản: