Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Dự thảo văn bản  

Dự thảo

Ngày đăng: 05-11-2013

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Số hiệu:
Người ký: Trung tướng Tô Thường
Cơ quan ban hành: Dự thảo văn bản
Loại văn bản: