Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Dự thảo văn bản  

Dự thảo

Ngày đăng: 24-10-2013

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BCA

ngày 18/5/2012 của Bộ Công an quy định về đào tạo, sát hạch,

cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Số hiệu:
Người ký: Đại tướng Trần Đại Quang
Cơ quan ban hành: Dự thảo văn bản
Loại văn bản: