Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Dự thảo văn bản  

Dự thảo

Ngày đăng: 15-10-2013

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư Quy định về vận hành, quản lý, bảo trì,

bảo vệ và kinh phí hoạt động của hệ thống giám sát, xử lý vi phạm

trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Dự thảo văn bản
Loại văn bản: