Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

12/CT-TTg

Ngày đăng: 23-06-2013

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải

Số hiệu:
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: