Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

83/NQ-CP

Ngày đăng: 08-07-2013

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013

Số hiệu:
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: