Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

27/TB-BCA-C61

Ngày đăng: 09-04-2013

Thông báo về việc thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định

Số hiệu:
Người ký: Trung tướng Phạm Quý Ngọ
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: