Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Dự thảo Tờ trình

Ngày đăng: 04-12-2012

Dự thảo tờ trình ban hành TT sửa đổi quy định về đăng ký xe mua bán qua nhiều chủ thiếu hoặc không có chứng từ chuyển nhượng.

Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: