Trang chủ
   

Thủ tướng Chính Phủ gửi thư biểu dương lực lượng CSGT

2019-09-27 16:35:29

Với những kết quả mà lực lượng CSGT đạt được trong thời gian qua, ngày 25/9 Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, biểu dương lực lượng CSGT toàn quốc.

Trong thư có đoạn “Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả, thành tích xuất sắc của lực lượng CSGT trong những năm qua; thành tích này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của các đồng chí trong việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”.

Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông được kiềm chế, ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn từng bước được khắc phục, bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn cho các sự kiện, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khanhs 2/9; 74 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bức thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là niềm động viên vô cùng to lớn đối với toàn lực lượng CSGT

Bức thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là niềm động viên vô cùng to lớn đối với toàn lực lượng CSGT, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ với công tác bảo đảm TTATGT, là động lực thúc đẩy toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên những tuyến đường.

BBT