Trang chủ
   

Giấy phép lái xe hết hạn 01 ngày có bị phạt hay không?

2020-09-30 06:00:10

Bạn Hoàng Lan ở Sơn La hỏi: Tôi là chủ xe đồng thời là người điều khiển xe ô tô 07 chỗ chở gia đình để đi lễ chùa, tuyến đường đi dưới 100 km. Trên xe tôi có tổng là 9 người. Tôi bị CSGT lập biên bản lỗi chở quá số người quy định và Giấy phép lái xe hết hạn 01 ngày. Cho tôi hỏi lỗi này thì tôi bị xử phạt thế nào? Tôi có bị tước Giấy phép lái xe không?

Trả lời:

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Thứ nhất, mức xử phạt xe ô tô gia đình chở quá số người quy định

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với chủ phương tiện trực tiếp điều khiển xe chở quá từ 02 người trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, áp dụng đối với ô tô chở người cự ly từ nhỏ hơn hoặc bằng 300km.

Theo quy định đối với trường hợp của bạn là chủ phương tiện trực tiếp điều khiển xe vi phạm lỗi chở quá số người quy định thì sẽ bị xử phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên một người vượt quá. Theo thông tin bạn cung cấp thì xe ô tô của bạn là xe ô tô 07 chỗ ngồi nhưng bạn đã chở 09 người thì bạn sẽ bị xử phạt quá 01 người, theo đó bạn sẽ bị phạt tiền với mức từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

 

 

Thứ hai, quy định lỗi điều khiển xe ô tô khi Giấy phép lái xe hết hạn

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 06 tháng. Ngoài ra còn bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Như vậy trường hợp bạn vi phạm 02 lỗi trên sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

BBT