Trang chủ
   

Công khai kế hoạch TTKS XLVP trên các tuyến cao tốc

2020-08-05 15:06:01

Thực hiện quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát giao thông công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến cao tốc.