Trang chủ
   
Những điểm mới, tác động tích cực của Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Những điểm mới, tác động tích cực của Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Dự luật Bảo đảm Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XIV lần này. Với nhiều điểm mới, tích cực dự luật được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới tình hình TTATGT, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Văn bản pháp luật ATGT

Tra cứu phương tiện vi phạm

giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật