Ảnh Hoạt động
Kiểm tra kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.
Ngày đăng: 04/11/2017
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc đưa đón đại biểu, phục vụ Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC 2017 tại Đà Nẵng, Cục CSGT đã phối hợp với Tiểu ban Phương tiện APEC tổ chức kiểm tra kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1000 lái xe dân sự. Chỉ những lái xe đạt yêu cầu mới được trưng dụng phục vụ đưa đón đại biểu tham dự APEC.