Ảnh Hoạt động
Sẵn sàng bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong tuần lễ cấp cao APEC 2017
Ngày đăng: 06/10/2017
Sẵn sàng và bảo vệ thành công APEC 2017, đó là mệnh lệnh, trách nhiệm và vinh dự của lực lượng CSGT. Với lịch trình hoạt động khép kín, Năm APEC 2017 tại Việt Nam bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao lần thứ 25 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại TP. Đà Nẵng.